20/07/2024
20/07/2024
שבת, 20 ביולי 2024
המשלוחים של שגב
08/01/2017
שערי אלומיניום – מדוע נרצה להשתמש בהם?
08/18/2017

פרטיות ותנאי שימוש באתר/ים

מדיניות פרטיות

התנאים בעמוד זה מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בו. הכותרות הן למטרות נוחות והבהרה.

התנאים מלמדים על האופן בו 'אתר ג'יפלוס' (להלן: "מפעילי האתר/ים") אוספים ומשתמשים במידע שהועבר על ידך באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לשירותי האתר ועצם השימוש שלך בשירותים השונים באתר (להלן: "השירותים").

בעצם התחברותך לאתרים אתה מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים במדיניות זו.

כל האמור באתר מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד

הסכמה שלך לשמירה ושימוש במידע

בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שמפעילי האתר ו/או שותפיהם העסקיים ישמרו וישתמשו במידע שמסרת בעת הרישום לאתר ו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר. השימוש במידע יעשה בהתאם להסכמתך שלהלן וע"פ החוק.

עצם הגלישה באתר והשימוש בו ו/או קבלת מידע באמצעות האתר, מצהירה הגולשת כי קראה את התנאים והסכימה הסכמה מוחלטת לתנאים בו
אם הגולשת אינה מסכימה לתנאי מתנאי התקנון, אין היא רשאית לעשות כל שימוש באתר

המידע באתר

בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מצהירה שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג שהו
אתר זה הוא עבורך ונועד להרחבת הידע האישי המוצעים למשתמשת "AS IS" ללא אחריות ("NO WARRANTY"). מפעילי האתר אינם אחראית לנכונות המידע ו/או חוסר עדכניות, לליקויים ושגיאות העשויים ליפול באתר ובמידע
האחריות לגבי בדיקת נכונותו המידע, חוסר עדכניותו ואיכותו חלה על המשתמשת מול גורמים מקצועיים מוסמכים מהתחום הרלבנטי. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע המוצג באתר
התכנים המופעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם מומחים

התמונות ו/או ההדמיות באתר נועדו להמחשה בלבד

הצגתם של חלק מהחומרים התאפשר הודות לשיתופי פעולה עם בעלי זכויות יוצרים, תורמים ובעלי אוספים. במסגרת זכותינוה לבצע שימוש הוגן בחומרים בהתאם לחוק זכות יוצרים,

מפעילי האתר עושים מאמצים לזיהוי ואיתור של יוצרים ובעלי זכויות יוצרים. אם בידך מידע אחר, את מתבקשת לפנות אלינו מיידית על מנת לעדכננו ונפעל בהתאם

רישום ומשלוח חומרים

באתר קיימת אפשרות לשליחת עדכונים
משלוח עדכונים לפורטל 'חדשות העיר גבעתיים פלוס' באמצעות הקישור: http://givatayimplus.co.il/contact/

משלוח עדכונים לפורטל 'חדשות העיר רמת גן פלוס' באמצעות הקישור:  http://givatayimplus.co.il/contact/

משלוח עדכונים לפורטל חדשות הנדלן מחוז דן באמצעות הקישור 'הדואר האדום לעדכוני נדלן' http://givatayimplus.co.il/reud

במשלוח החומרים לאתר באמצעות ה'הדואר האדום לעדכוני נדלן' השולח מצהיר שככל הידוע לו התכנים נכונים ומדויקים, וכי הוא בעל הזכויות בהם, ורשאי להעבירם אלינו לצורך פרסום באתר

השולח/ת מצהיר/ה: אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים. וכי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים על התמונות שנשלחו על ידי באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי ובלבד שינתן קרדיט לתצלום אם יתבקש ע"י מוסר הפרטים.
ידוע לי כי משלוח החומר אלינו לאתר מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שעורכי האתר ימצאו לנכון, ומתיר לעורכי האתר לעשות בחומר כל שימוש שנראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.
לעורכי האתר שיקול הדעת הבלעדי לפרסם את התוכן שנשלח, והם רשאים לערוך ולשנות כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו.
מובהר כי פרסום המידע ו/או תכנים כלשהם כפוף לשיקול דעת בלעדי של עורכי האתר, ולא תהא לשולח כל טענה בגין אי-פרסום או פרסום של כל חומר או מידע כלשהו, וכן ביחס למועד, מיקום ואופן פרסומו
למען הסר ספק, השולח לא יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה כלשהי בגין משלוח ו/או פרסום חומרים כאמור

תוכן שיווקי וכתבות מקודמות

האמור בכתבות התוכן השיווקי ו/או בכתבות המקודמות ו/או בכתבות השיווקיות כולל תוכן ומידע מסחרי/שיווקי

המערכת אינה אחראית למהימנות התוכן ו/או למהימנות הפרסום.

פרסום התכנים והמידע המסחרי בכתבות אינו מהווה המלצה או הצעה מצד המערכת לרכוש ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים בכתבה

אין לראות באמור המלצה מכל סוג שהוא

בעצם הגלישה באתר והשימוש בו ו/או קבלת מידע באמצעות האתר, מצהיר/ה הגולש/ת כי קרא/ה את התנאים והסכימה הסכמה מוחלטת לתנאים בו

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

נשמח לשמוע מה שיש לך להגיד לנו

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

דילוג לתוכן